Τις μεγαλύτερες δαπάνες για συντάξεις στην ευρωζώνη ως ποσοστό του ΑΕΠ, πραγματοποιεί η Ελλάδα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.
Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία της Eurostat για το 2014, η Ελλάδα ξόδεψε το 13,3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της για συντάξεις την εν λόγω περίοδο, ποσοστό το οποίο αποτελεί το υψηλότερο στην ευρωζώνη. Την ίδια περίοδο η Ιρλανδία δαπάνησε μόλις το 4,9% του ΑΕΠ της για συντάξεις.
Όπως επισημαίνει το πρακτορείο, το ζήτημα της μείωσης της συνταξιοδοτικής δαπάνης έχει αναδειχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις Ελλάδας – δανειστών.
Την δεύτερη και Τρίτη θέση με τις υψηλότερες δαπάνες για συντάξεις στην ευρωζώνη καταλαμβάνουν η Ιταλία και η Γαλλία, αντίστοιχα.