Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: (Απόσπασμα από τα κείμενα θεωρήσεως της θέσεως της πατρίδας της Διεύθυνσης Πολιτικού σχεδιασμού, του Εθνικού Μετώπου)


Όσο καθυστερούμε να συζητήσουμε την πραγματική λύση, τόσο πιο κοντά θα βρεθούμε στην καταστροφή.
---------------------------------------------------------

Η πορεία της Ε.Ε είναι δεδομένη, με την έννοια ότι υποστήριξη- λύση και σχέδιο νέας πορείας για την Ελλάδα δεν υπάρχει. Είτε διαμορφωθεί η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων, είτε συνθλιβεί ότι έχει απομείνει υπό την πίεση

Η συνέχεια εδώ: http://www.ethnikometopo.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3610%3A2017-03-14-04-42-07&catid=46%3Ametopo&Itemid=1
ΤΏΡΑ ΤΟ MANIATIKO REPORT ΚΟΝΤΆ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΟ MYWEBOOK _____Η ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΈΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΕΞΈΛΙΞΗ