Κυριακή, 16 Απριλίου 2017

ΑΛΗΘΙΝΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ: 3 είδη στον πλανήτη είναι τα γρηγορότερα...

τα τσιτάχ, ο Μπόλτ 


και
 ο Ελληνας μετά το Χριστός Ανέστη...!!!

ΤΏΡΑ ΤΟ MANIATIKO REPORT ΚΟΝΤΆ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΟ MYWEBOOK _____Η ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΈΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΕΞΈΛΙΞΗ