Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

Α.Μ.Ε.Α: Πασχαλινό Bazzar, δημιουργίες παιδιών με Αναπηρία.Δύναμη ψυχής.

Πληροφορίες για παραγγελίες 1-3 κομμάτια στο 
τηλ. : 6947046220 προώθησηΤΏΡΑ ΤΟ MANIATIKO REPORT ΚΟΝΤΆ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΟ MYWEBOOK _____Η ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΈΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΕΞΈΛΙΞΗ