Κυριακή, 16 Απριλίου 2017

Φερεκύδης ο ΑθηναίοςΦερεκύδης. Όνομα ιστορικών προσώπων της αρχαιότητας.


    1. Σύρος φιλόσοφος (6ος αι. π.Χ.). Ήταν γιος του Βάβυος. Αναφέρεται ως διδάσκαλος του Πυθαγόρα και ιδρυτής σχολής στη Σάμο. Στο έργο του Πεντέμυχος αναπτύσσει μια μυστικιστική θεογονία, με τρία κύρια πρόσωπα τα οποία ονομάζονται Ζης, Χρόνος και Χθονία (Δίας, Χρόνος και Γη). Ο τίτλος προέρχεται από τους πέντε μυχούς (βυθούς με βόθρους, άντρα και πύλες) που περιγράφονται στο έργο. Γίνεται λόγος και για τον Αιθωλίδη, στον οποίο ο Ερμής επέτρεψε άλλοτε να μένει στον Άδη και άλλοτε να έρχεται η ψυχή του στη Γη (θεωρία την οποία ερμήνευσαν οι νεοπλατωνικοί ως αλληγορία της μετεμψύχωσης).

    2. Ιστορικός και λογογράφος από τη Λέρο (5ος αι. π.Χ.). Ήταν γνωστός και ως Αθηναίος, γιατί είχε μείνει πολύ καιρό στην Αθήνα (αν και υπάρχει η άποψη ότι ο Φ. ο Λέριος και ο Φ. ο Αθηναίος ήταν διαφορετικά πρόσωπα). Το έργο του Ιστορίαι (ή Γενεαλογίαι ή Αυτόχθονες ή Αρχαιολογία Αττική) περιλάμβανε 10 βιβλία και πραγματευόταν τις μυθικές παραδόσεις των Αθηναίων για τους θεούς, τους ήρωες και τα διάφορα γένη. Απετέλεσε σπουδαία πηγή για τον Διονύσιο τον Αλικαρνασσέα, φαίνεται όμως ότι ήταν πολύ ευφάνταστος ως προς το γενεαλογικό έργο του.
ΤΏΡΑ ΤΟ MANIATIKO REPORT ΚΟΝΤΆ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΟ MYWEBOOK _____Η ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΈΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΕΞΈΛΙΞΗ