Κυριακή, 9 Απριλίου 2017

Τα θύματα του Ισλάμ παγκόσμια !!!

Τα θύματα του Ισλάμ παγκοσίως υπολογίζονται σε 669 εκατομμύρια, απο την εμφάνιση του 1400 χρόνια πριν, εώς σήμερα. Μόνο 80 εκατομμύρια ινδοιστές έχουν εξοντωθεί στην Ινδία, 2,5 εκατομμύρια Σιχ και Ινδοιστές μέσα σε μόλις 1 έτος (1975) στο Πακιστάν, 80 εκατομμύρια χριστιανοί τα τελευταία 500 χρόνια στα Βαλκάνια, σχεδόν 2 εκατομμύρια Έλληνες τον τελευταίο αιώνα και η λίστα τελειωμό δεν έχει.
Το Ισλάμ δεν συνυπάρχει με κανέναν, μόνο γενοκτονεί και καταπίνει έθνη, άτομα και πολιτισμούς.

In fact, no ideology has been as genocidal as islam…
In the total numbers we have updated over 80 million Christians killed by Muslims in 500 years in the Balkan states, Hungary, Ukraine, Russia.
Then we have India. The official estimate number of Muslim slaughters of Hindus is 80 million. However, Muslim historian Firistha (b. 1570) wrote (in either Tarikh-i Firishta or  the Gulshan-i Ibrahim) that Muslims slaughtered over 400 million Hindus up to the peak of Islamic rule of India, bringing the Hindu population down from 600 mil to 200 million at the time.
With these new additions the Muslim genocide of non-Muslims since the birth of Mohammed would be over 669 million murders.

Islam: The Religion of Genocide

Perspective: Think the Spanish inquisition was bad?
 • More people are killed by Islamists each year than in all 350 years of the Spanish Inquisition* combined.
  The Spanish inquisition (Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición) from 1478 to 1834 was established due to muslim invasions. It was the war and battle to try and end Islamic infiltration, Arab fascism and conquest. It’s quite interesting how similar to muslims their methodology was. Was it habit by long association under muslim rule or a strategy?
  Note: The Spanish Inquisition was an answer to the multi-religious nature of Spanish society following the reconquest of the Iberian Peninsula from the Muslim Moors.
  After invading in 711, large areas of the Iberian Peninsula were ruled by Muslims until 1250, when they were restricted to Granada, which fell in 1492. However, the Reconquista did not result in the total expulsion of Muslims from Spain, since they, along with the enslaved Jews, were tolerated by the ruling Christian elite. Large cities, especially Seville, Valladolid and Barcelona, had significant Jewish populations centered in Juderia. Muslims tried to take control throughout the entire country and expand into France to install an islamic state wherever they went.
  To expel the vicious Islamic parasite from the nation the Tribunal killed anyone and everyone who were suspected of being contaminated by Islam, even those enslaved by the muslims.
  The Inquisition not only hunted for Protestants and for false converts from Judaism among the conversos, but also searched for false or relapsed converts among the Moriscos [moors], forced converts from Islam. Many Moriscos were suspected of practising Islam in secret. They killed anyone suspected of being traitors or disguised moles. No one was spared.
  So successful was the enterprise in 1609, in the space of months, Spain was emptied of its Moriscos. Expelled were the Moriscos of Aragon, Murcia, Catalonia, Castile, Mancha and Extremadura.
  In other words, the Spanish inquisition saved the entire region from being taken over by Islamic rule. It was a brutal but quintessentially heroic act in history that saw the sacrifice of millions of people to exterminate Islam fully and completely from the land. It took them nearly 400 years. Imagine the sheer volume of muslims in the country for it to take almost four centuries to get rid of them.
Think the KKK has been bad since 1950?
Think the KKK was bad from 1865-1965?
Think the IRA’s terror campaign and the sectarian violence in Northern Ireland was bad?

Like us on Facebook!

Think capital punishment in the USA is barbaric?
It’s actually much worse than that: MORE PERSPECTIVE: Tears of Jihad
These figures are a rough estimate of the death of non-Muslims by the political act of jihad.
Africa
Thomas Sowell [Thomas Sowell, Race and Culture, BasicBooks, 1994, p. 188] estimates that 11 million slaves were shipped across the Atlantic and 14 million were sent to the Islamic nations of North Africa and the Middle East.
For every slave captured many others died.
Estimates of this collateral damage vary. The renowned missionary David Livingstone estimated that for every slave who reached a plantation, five others were killed in the initial raid or died of illness and privation on the forced march.
[Woman’s Presbyterian Board of Missions, David Livingstone, p. 62, 1888]
Those who were left behind were the very young, the weak, the sick and the old. These soon died since the main providers had been killed or enslaved.
So, for 25 million slaves delivered to the market, we have an estimated death of about 120 million people. Islam ran the wholesale slave trade in Africa.
120 million Africans
Christians
The number of Christians martyred by Islam is 9 million [David B. Barrett, Todd M. Johnson,World Christian Trends AD 30-AD 2200, William Carey Library, 2001, p. 230, table 4-10] .
A rough estimate by Raphael Moore in History of Asia Minor is that another 50 million died in wars by jihad.
So counting the million African Christians killed in the 20th century we have:
59 million Christians in Asia Minor
80 million Christians killed by Muslims during 500 years in the Balkan states, Hungary, Ukraine, Russia.
[This calculation does not include the Arab biological warfare of the middle ages where enslaved and infected Jews, riddled with plague, were dumped across Europe in regions that had no Jewish origin or settlers. They carried the disease from the brutal Arab slave trade and were part of the enslaved blacks, Christians and Jews who managed to survive by paying jizya. These diseased people were then spread into Europe during muslim efforts to conquer the Italian coast (Venice), Greece, Spain, etc. The plague ended up killing half of the entire population of Europe]
Hindus
Koenard Elst in Negationism in India gives an estimate of 80 million Hindus killed in the total jihad against India. [Koenard Elst, Negationism in India, Voice of India, New Delhi, 2002, pg. 34.]
The country of India today is only half the size of ancient India, due to jihad. The mountains near India are called the Hindu Kush, meaning the “funeral pyre of the Hindus.”
80 million Hindus + adjusted 320 million = 400 million Hindus
[UPDATE: According to reports from the 1899 in a statement made by Indian religious leader Swami Vivekananda quoting Muslim historian Firistha, Muslims slaughtered over 400 million Hindus during an 800 year Muslim rule, bringing a population down from 600 mil to 200 million at the time. Firishta wrote the Tarikh-i Firishta and the Gulshan-i Ibrahim. If Muslims indeed slaughtered over 400 million people in India, the Muslim genocide around the world would exceed 890 million victims.
“When the Mohammedans first came we were said – I think on the authority of Ferishta, the oldest Mohammedan historian – to have been six hundred millions of Hindus. Now we are about two hundred millions.
— An interview of Swami Vivekananda, published in Prabuddha Bharat. April, 1899 and compiled under heading ‘On the Bounds of Hinduism’.]
400 million Hindus
Buddhists
Buddhists do not keep up with the history of war. Keep in mind that in jihad only Christians and Jews were allowed to survive as dhimmis (servants to Islam); everyone else had to convert or die.
Jihad killed the Buddhists in Turkey, Afghanistan, along the Silk Route, and in India.
The total is roughly 10 million. [David B. Barrett, Todd M. Johnson, World Christian Trends AD 30-AD 2200, William Carey Library, 2001, p. 230, table 4-1.]
10 million Buddhists
Jews
Oddly enough there were not enough Jews killed in jihad to significantly affect the totals of the Great Annihilation. The jihad in Arabia was 100 percent effective, but the numbers were in the thousands, not millions.
After that, the Jews submitted and became the dhimmis (servants and second class citizens) of Islam and did not have geographic political power.
This gives a rough estimate of 669+ million killed by jihad.

Missing Data

Persians.
Muslims invaded and occupied the peace-loving Persians, the followers of Zorohaustra.
Christians in the Middle East.
Chinese during the mongul invasions.
Plus Muslims have slaughtered 11 million other Muslims since 1948 in addition to the 669million+ non-Muslims they have murdered over the centuries. How many Muslims they have murdered over 1,400 years is unknown.
590,000,000: that’s way more than stalin, hitler, mao, pol pot, idi amin (a sunni muslim), and the rest of the 20th century’s genocidal socialists! And it doesn’t stop there. The killing by muslims around the world continues to this day.
 • For good reasons, the left loves to hate the spanish inquisition, the kkk, and there are even good arguments against capital punishment in the usa (though i support it!).
 • The left has no problem calling the spanish inquisition and the kkk and capital punishment barbaric.
 • So why don’t they criticize islam – which is demonstrably worse than all three combined!?!?
 • In fact, no ideology has been as genocidal as islam…
 • Nor has any ideology been so bloodthirsty for so long. For centuries…
 • Nor has any ideology ever been as anti-liberty, anti-democracy – or as anti-woman.
It’s time it was stopped. For good.
Muslim decapitation of 1.5-2 million Christians in Armenia. This genocide was marketed by the Grand Mufti al-Hussaini to Hitler and the Nazi’s and adapted for the Jews – which ended up creating the holocaust. Prior to being associated with al-Husseini Hitler had not committed arrests or persecution of the Jewish people. The genocide was initiated after Hitler’s association and collaboration with muslims and their jihad army offered as Nazi collaborators.
ΤΏΡΑ ΤΟ MANIATIKO REPORT ΚΟΝΤΆ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΟ MYWEBOOK _____Η ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΈΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΕΞΈΛΙΞΗ