Του Σπύρου Δημητρέλη
Άνοιξε πριν από λίγο το taxinet για την υποβολή των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Τη σχετική ανακοίνωση έκανε πριν από λίγο ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργος Πιτσιλής.
Κατά τα πρώτα πέντε λεπτά έναρξης λειτουργίας της εφαρμογής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων υποβλήθηκαν περίπου 100 δηλώσεις.
O κ. Πιτσιλής παρουσίασε τη νέα ιστοσελίδα της Αρχής (www.aade.gr) παράλληλα με τις βασικές αλλαγές στη διαδικασία για την υποβολή της φετινής φορολογικής δήλωσης. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν:
-αύριο πρόκειται να "φορτωθούν" στην εφαρμογή των φορολογικών δηλώσεων τα ποσά των τόκων που εισέπραξαν οι φορολογούμενοι το 2016
-οι αποδοχές από μισθούς συντάξεις, ελευθέριο επάγγελμα, τίτλους κτήσεις καθώς και οι παρακρατούμενοι φόροι έχουν ήδη "φορτωθεί"
-στην φόρμα της νέας φορολογικής δήλωσης θα κληθούν και οι δυο σύζυγοι να δηλώσουν αριθμό τραπεζικού λογαριασμού IBAN προκειμένου να διευκολυνθούν οι συμψηφισμοί φόρων και η επιστροφή υπερεισπράξεων
-οι σύζυγοι που ο ένας είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος και ο άλλος φορολογικός κάτοικος εξωτερικού θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση
-στην περίπτωση όπου, ο φορολογούμενος θα πρέπει να προχωρήσει στην αλλαγή Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας, θα εμφανίζεται μήνυμα στην οθόνη του κατά τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης ώστε να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες διορθώσεις.
-ο φετινός φόρος  εισοδήματος θα πληρωθεί όπως και πέρυσι, δηλαδή σε τρεις διμηνιαίες δόσεις, Ιούλιο, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο
- επίκειται η έκδοση εγκυκλίου αναφορικά με τις αποδείξεις και την κατοχύρωση του αφορολογήτου, με την οποία θα διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση πληρωμών δαπανών μέσω πλαστικού χρήματος, ο φορολογούμενος δεν θα χρειάζεται να κρατά και τις χάρτινες.
Έγινε, τέλος γνωστό ότι με νομοθετική ρύθμιση θα καθοριστεί η προθεσμία για την υποβολή των φετινών δηλώσεων με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για την 15η Ιουλίου.