Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Οι νέες ανακαλύψεις για την φυλετική διάσταση της Ινδοευρωπαϊκής Ομοεθνίας.

Νέα πολύτιμα  στοιχεία προστίθενται στην επιστημονική έρευνα περί του προσδιορισμού της κοιτίδος αλλά και των περιοχών όπου εγκαταστάθηκαν ινδοευρωπαϊκοί πληθυσμοί, έπειτα από την εξέταση DNA που πραγματοποιήθηκε σε σκελετό ανδρός ηλικίας περίπου 2.000 ετών, ανευρεθέντος στην ανασκαφή ενός μεγάλου αρχαίου νεκροταφείου στην περιοχή DuurligNas στην ανατολική Μογγολία. Ο άνδρας στον οποίο ανήκει ο σκελετός θεωρείται βάσει των συνοδών ευρημάτων πως κατείχε εξέχουσα θέση στην αυτοκρατορία Xiongnu. Στηριζόμενοι οι επιστήμονες στα ευρήματα παλαιοτέρων ανασκαφών, ανακαλύψεων και αρχαίων κινεζικών χειρογράφων εκτιμούν πως η αυτοκρατορία Xiongnu   ( 209 π.Χ. – 93 μ.Χ.), η οποία εξαπλωνόταν σε μία μεγάλη περιοχή της Μογγολίας, αποτελούνταν από πολλά νομαδικά φύλα τα οποία παρουσίαζαν σημαντικές εθνικές και γλωσσολογικές διαφορές, δεχόμενα   επιρροές από Κινεζικούς αλλά και από Λευκούς πληθυσμούς της εποχής. Βασικός στόχος των επιστημόνων είναι ο προσδιορισμός της φυλετικής και γλωσσικής ταυτότητος του ανδρός, στοιχείο το οποίο θα προσδιορίσει την άρχουσα τάξη της αυτοκρατορίας.

Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, η εξέταση του DNA των οστών που ανακαλύφθηκαν απεκάλυψε πως το χρωμόσωμα Υ του εν λόγω ανδρός,  παρουσίαζε γενετικές μεταλλάξεις (την ως R1a  γνωστή ομάδα γονιδίων) τις οποίες είχε κληρονομήσει από την πατρική του γραμμή – και οι οποίες  εμφανίζονται σήμερα σε ομάδες λευκών, των οποίων οι γλώσσες  ανήκουν στην οικογένεια των ινδοευρωπαϊκών (γλωσσών).  Επί πλέον, και από την πλευρά των προγόνων της μητέρας του ανακύπτει ένα σύνολο  μεταλλάξεων του μιτοχονδριακού DNA, το οποίο επίσης χαρακτηρίζει  πληθυσμούς που ομιλούν ινδοευρωπαϊκές γλώσσες  στην κεντρική Ασία. Η έρευνα συνεχίζεται με την ταυτοποίηση από την ChristineKeyser του χρωμοσώματος Υ των οστών στην περιοχή DuurligNas με το αντίστοιχο  11 σκελετών ανακαλυφθέντων σε περιοχές της κοιτίδας του πολιτισμού Κουργκάν στην βορειοανατολική Ρωσία ( HumanGenetics , Σεπτέμβριος 2009).
Εν κατακλείδι, η σύνθεση των νέων δεδομένων με τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία ( τροχοί και  μούμιες λευκών ανδρών ηλικίας 2.400 – 4.000 ετών στην βορειοδυτική Κίνα), ενισχύουν την υπόθεση περί του πολιτισμού του Κουργκάν (βλ.  “Η έλευσις των Ελλήνων” , Βορεινός Οίαξ, τεύχος 1) ως χαρακτηριστικού των μετακινήσεων των αρχαϊκῶν Αρίων· επίσης δε πιστοποιούν και την ήδη εδραιωμένη πεποίθηση περί εξαπλώσεώς τους όχι μόνο προς την δύση αλλά και προς την ανατολή.
 


Περισσότερεςπληροφορίες:
http://www.sciencenews.org/view/generic/id/55811/title/Skeleton_of_Western_man_found_in_ancient_Mongolian_tomb

ΤΏΡΑ ΤΟ MANIATIKO REPORT ΚΟΝΤΆ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΟ MYWEBOOK _____Η ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΈΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΕΞΈΛΙΞΗ