Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

Όταν οι «Εθνοσωτήρες» είναι στην υπηρεσία των ξένων τοκογλύφωνΠόσοι «σωτήρες» πέρασαν από τις πλάτες μας για να μην θιχτούν στο ελάχιστο τα συμφέροντα των ξένων τοκογλύφων;


http://1.bp.blogspot.com

ΤΏΡΑ ΤΟ MANIATIKO REPORT ΚΟΝΤΆ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΟ MYWEBOOK _____Η ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΈΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΕΞΈΛΙΞΗ