Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Μακεδονία είναι μόνο μία και Ελληνική~Macedonia is only one and Greek ~


H καλύτερη τακτική για τους "ψευτο-Μακεδόνες" !! 
Τους ζητάτε να μεταφράσουν μια αρχαία επιγραφή 
όπως αυτή επάνω, απο τον αρχαίο Μακεδόνα, Δάμωνα. 
Μένουν να κοιτάνε σαν ηλίθιοι !! 

Source/Πηγή: http://inscriptions.packhum.org/text/214130


The best tactic for Skopian's "fake Macedonians" !!
Ask them to translate an ancient script like the above,
from an ancient Macedon (named) Damwn/Δάμων.
They will stand stood as idiots !! 
ΤΏΡΑ ΤΟ MANIATIKO REPORT ΚΟΝΤΆ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΟ MYWEBOOK _____Η ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΈΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΕΞΈΛΙΞΗ