Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: Λιγότερα από 500 ευρώ παίρνουν 1.200.000 συνταξιούχοι.


Ο θρίαμβος των υποστηρικτών του ευρώ!
……………………………………………………………..
Η απόλυτη εξαθλίωση επικρατεί εντός του ευρώ, του νομισματικού παραδείσου που δεν πρέπει με τίποτα να απομακρυνθούμε. Έτσι, 1.200.000 συνταξιούχοι στενάζουν προκειμένου να στηρίξουν την αδιέξοδη και απαράδεκτη πολιτική που τα κόμματα του ευρώ, τα κόμματα της υποταγής έχουν επιβάλλει……..

Η συνέχεια εδώ: http://www.ethnikometopo.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3717%3A--500---1200000-------&catid=46%3Ametopo&Itemid=1
ΤΏΡΑ ΤΟ MANIATIKO REPORT ΚΟΝΤΆ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΟ MYWEBOOK _____Η ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΈΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΕΞΈΛΙΞΗ