Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

Ο ΙΟΒΕ: Ανάπτυξη 1,5% φέτος και κάμψη της ανεργίαςι


Ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης για φέτος στο  1,5%, πτώση ανεργίας κατά περίπου μια ποσοστιαία μονάδα στο 22,2%  και πληθωρισμό 1,5%  (λόγω αυξήσεων έμμεσων φόρων και επιβολή νέων, αλλά και υψηλότερη τιμή πετρελαίου) προβλέπει το ΙΟΒΕ στην τριμηνιαία μελέτη του για την ελληνική οικονομία.
Το γενικό συμπέρασμά του ΙΟΒΕ είναι πάντως πως η αυξημένη κατανάλωση, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου και ο τουρισμός βάζουν σε τροχιά ανάκαμψης την ελληνική οικονομία. Οι παράμετροι που συνθέτουν  την  δημοσιονομική εικόνα για το 2017, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ είναι οι εξής:
-η διεύρυνση των επενδύσεων  κατά 13 με 15%.
-η διεύρυνση των εξαγωγών αγαθών με ταχύτητα περίπου 5,5%.
-η διεύρυνση εισαγωγών  κατά 8,5% από την αύξηση εγχώριας  ζήτησης κα την χαλάρωση των  capital controls 
Σύμφωνα με την μελέτη η εξασθένιση της ανεργίας θα είναι μικρότερη από ό,τι το 2016, λόγω αυξημένων ασφαλιστικών εισφορών και μεγαλύτερης φορολογίας, ενώ τα δημοσιονομικά μέτρα που λήφθηκαν στο πλαίσιο της α' αξιολόγησης λειτουργούν ανασχετικά για την ιδιωτική κατανάλωση, προκαλώντας περιορισμό του διαθέσιμου εισοδήματος, κυρίως λόγω της μείωσης του αφορολόγητου ορίου και των περικοπών στις επικουρικές συντάξεις. 
Το ΙΟΒΕ τονίζει επίσης οτι η ολοκλήρωση της β΄ αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος διάσωσης, κάμπτει την αβεβαιότητα της περιόδου που προηγήθηκε, ενώ σε συνδυασμό με τον επαναπροσδιορισμό των όρων εξυπηρέτησης του δανείου του EFSF και ενδεχόμενη έγκριση της χρηματοδότησης της Ελλάδας από το ΔΝΤ, αναμένεται ότι θα ενισχυθεί σταδιακά η διεθνής εμπιστοσύνη στη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών της Ελλάδας. 
Σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του μνημονίου, το ΙΟΒΕ αναφέρει οτι "καθώς σταδιακά η ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος πλησιάζει χρονικά όλο και περισσότερο, έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην επιτάχυνση της συστηματικής βελτίωσης της παραγωγικής βάσης μέσω προσέλκυσης των επενδύσεων και συνέχισης των δομικών μεταρρυθμίσεων, συνεπούς αναπτυξιακής πολιτικής που θα συμπεριλαμβάνει την, χωρίς χρονοτριβή, ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα ακόμα και αν γίνει σε μικρή κλίμακα". Σημειώνει όμως πως  "αν,  η έξοδος στις αγορές για άντληση ρευστότητας γίνει ως υποκατάστατο στην υπόλοιπη αναπτυξιακή πολιτική, θα έχει μεσοπρόθεσμα αρνητικά αποτελέσματα".
ΤΏΡΑ ΤΟ MANIATIKO REPORT ΚΟΝΤΆ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΟ MYWEBOOK _____Η ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΈΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΕΞΈΛΙΞΗ