Σάββατο, 1 Ιουλίου 2017

ΜΑΡΟΥΣΙ: Καλύτερος βαθμός μαθητή για το 2017 από το Μαρούσι

Φροντιστήριο Εκπαίδευση Μαρούσι θετικό
Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά μας!!

Καλύτερος βαθμός για το 2017 είναι του μαθητή μας Άγγελου Νικομάνη τα 19820 μόρια στο 2ο πεδίο με 20 στα μαθηματικά, 20 στη φυσική, 20 στη χημεία και 19,1 στην έκθεση
 —


https://www.facebook.com/Ekpedefsi.Marousi/?hc_ref=NEWSFEED
ΤΏΡΑ ΤΟ MANIATIKO REPORT ΚΟΝΤΆ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΟ MYWEBOOK _____Η ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΈΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΕΞΈΛΙΞΗ