Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

Τα 21 προαπαιτούμενα που δεσμεύτηκε ο Τσίπρας στο ΔΝΤ (όλη η λίστα)

Τσίπρας


Αλέξης Τσίπρας, πρωθυπουργός της Ελλάδας
Στο φως της δημοσιότητας ήρθε η επιστολή της κυβέρνησης προς το ΔΝΤ με τα νέα 21 προαπαιτούμενα που οφείλει να εφαρμόσει η Ελλάδα για να πληροί τις προϋποθέσεις του νέου δανείου/μνημονίου με το ΔΝΤ που βρίσκεται από σήμερα σε ισχύ.
Η επιστολή (letter of intent), που δημοσιεύει η ιστοσελίδα capital, υπογράφουν ο πρωθυπουργός, ο υπουργός Οικονομικών και ο διοικητής της ΤτΕ και συνοδεύεται από μια λίστα 21 δεσμεύσεων (διαρθρωτικά ορόσημα) τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν έως τον Ιούνιο του 2018.

Αναλυτικά η επιστολή με τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης

Πάντως, ειδική σημασία έχουν όχι τόσο οι «συστάσεις» του ταμείου που περιέχονται στην συνδετική του έκθεση αλλά οι σαφείς δεσμεύσεις που υπέγραψε η Ελλάδα.
Αναλυτικά, με βάση την επιστολή της ελληνικής πλευράς, για το επόμενο 1 έτος του μνημονίου με το ΔΝΤ, η Ελλάδα δεσμεύεται να προχωρήσει σε 21 επιπλέον νέα «προαπαιτούμενα» με σαφή χρονικό προσδιορισμό:

Α. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Έως τον Σεπτέμβριο του 2017

1. Νόμος για τον καθορισμό ανώτατων ορίων για συμβάσεις ορισμένου χρόνου για το 2017-18. Διασφάλιση ότι οι μετατροπές προσωρινών σε μόνιμες θέσεις μετά από δικαστικές αποφάσεις είναι σύμφωνες με το Μνημόνιο.
2. Θέσπιση νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της καθυστέρησης στην δικαιοσύνη.
3. Ολοκλήρωση ανεξάρτητης αξιολόγησης (από ανεξάρτητο ελεγκτή) στις οφειλές του κράτους προς ιδιώτες.

Έως τον Οκτώβριο του 2017

4. Ενσωμάτωση της κεντρικής κυβέρνησης και άλλων μεγάλων φορέων της γενικής κυβέρνησης στον κεντρικό λογαριασμό χαρτοφυλακίου του Δημοσίου.

Έως τον Δεκέμβριο του 2017

5. Ολοκλήρωση του επανϋπολογισμού των συντάξεων στο ήμισυ των συνταξιούχων
6. Διασφάλιση ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Εσόδων διαθέτει κατάλληλα συστήματα ανάλυσης κινδύνου και εξειδικευμένο προσωπικό.
7. Τροποποίηση του κώδικα δημόσιων εσόδων συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών δημοπρασιών.
8. Ευθυγράμμιση των αντικειμενικών αξιών με τις τιμές της αγοράς.

Εως τον Μάρτιο του 2018

9. Θέσπιση νομοθεσίας για την κωδικοποίηση και την απλούστευση της νομοθεσίας ΦΠΑ, αντιμετώπιση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.

Εως τον Ιούνιο του 2018

10. Νομοθέτηση και εφαρμογή ενός σύγχρονου και εκσυγχρονισμένου συστήματος κοινωνικών επιδομάτων στέγασης, οικογενειακών και αναπηρικών παροχών αναπηρίας, εξορθολογισμός των υπαρχόντων κοινωνικών προγραμμάτων.
11. Εφαρμογή ενός διαφανούς συστήματος για την παρακολούθηση της εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Β. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Εως τον Ιούλιο του 2017
12.Καθολική εφαρμογή του εξωδικαστικού.
13. Πλήρης εφαρμογή του συστήματος των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.
14. Ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης των συνδίκων πτώχευσης.

Έως τον Σεπτέμβριο του 2017

15. Ολοκλήρωση από την ΤτΕ των παρεμβάσεων στις μη συστημικές τράπεζες και διασφάλιση ότι ι συνεταιριστικές τράπεζες καλύπτουν πιθανές κεφαλαιακές ελλείψεις.
16. Τροποποίηση της νομοθεσίας για την ενίσχυση της θέσης των εξασφαλισμένων πιστωτών.

Γ. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Έως τον Σεπτέμβριο του 2017
17. Ανάλυση του υφιστάμενου πλαισίου και νομοθέτηση παρεμβάσεων για την αύξηση του ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής για την ψήφιση της απεργίας στο 50% των εκπροσώπων των συνδικάτων.
18. Ολοκλήρωση των παρεμβάσεων της εργαλειοθήκης 3 του ΟΟΣΑ
19. Υιοθέτηση οριζόντιων μέτρων για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης των επενδύσεων.

Εως τον Δεκέμβριο του 2017

20. Νομοθεσία για την κατάργηση των εναπομενόντων περιορισμών (π.χ. γεωγραφική θέση, τιμολόγηση, εγκατάσταση κ.λπ.) για βασικά επαγγέλματα (π.χ. παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, νομικούς κ.λπ.).

Εως τον Ιούνιο του 2018

21. Εφαρμογή των φάσεων παρακολούθησης της μεταρρύθμισης της αδειοδότησης επενδύσεων.

Τα 7 προαπαιτούμενα που ήδη έγιναν

Επιπλέον των νέων 21 προαπαιτούμενων στην επιστολή παρατίθενται και οι 7 δράσεις που δεσμεύθηκε να κάνει πράξη η κυβέρνηση πριν την υπογραφή του νέου μνημονίου με το ΔΝΤ και ουσιαστικά είναι ένα μέρος από τα μέτρα που έγιναν το προηγούμενο διάστημα:
1. Μεσοπρόθεσμο με τα μέτρα των 6,5 δις ευρώ που ψήφισε η Βουλή
2. Νομοθεσία για την αύξηση της εισπραξιμότητας των φόρων.
3. Εφαρμοστικές διατάξεις για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος
4. Θέσπιση νομοθεσίας για τον εξωδικαστικό και για όλο το 2γενές δίκαιο για την εφαρμογή του.
5. Η ΤτΕ να επιβλέψει την ενίσχυση την κεφαλαιακής επάρκειας των μη συστημικών τραπεζών, οδικό χάρτη για την ελευθέρωση των ελέγχων κεφαλαίου.
6. Νομοθεσία που να προβλέπει την διατήρηση σε ισχύ των μεταρρυθμίσεων των συλλογικών διαπραγματεύσεων μέχρι το τέλος του προγράμματος
7. Θέσπιση νομοθεσίας για σειρά παρεμβάσεων στις αγορές.
ΤΏΡΑ ΤΟ MANIATIKO REPORT ΚΟΝΤΆ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΟ MYWEBOOK _____Η ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΈΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΕΞΈΛΙΞΗ