Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

Η.Π.Α : Βουτιά αμερικανικών αποθεμάτων πετρελαίου

Βουτιά αμερικανικών αποθεμάτων πετρελαίου
Πτώση που υπερέβη στις προσδοκίες της αγοράς σημείωσαν για ακόμη μια εβδομάδα τα αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ, εξέλιξη που αναμένεται να οδηγήσει σε αντίδραση την τιμή του μαύρου χρυσού που βρίσκεται υπό καθεστώς παρατεταμένων πιέσεων.
Διαφήμιση
Τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν κατά 4,727 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 14 Ιουλίου 2017, μετά από πτώση κατά 7,564 εκατομμύρια την προηγούμενη περίοδο και υψηλότερες από τις προσδοκίες της αγοράς με πτώση 3,214 εκατομμυρίων.
Τα αποθέματα βενζίνης μειώθηκαν κατά 4445 χιλιάδες, σε σύγκριση με τις προσδοκίες για μείωση κατά 655 χιλιάδες.
ΤΏΡΑ ΤΟ MANIATIKO REPORT ΚΟΝΤΆ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΟ MYWEBOOK _____Η ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΈΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΕΞΈΛΙΞΗ