Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

ΜΥΘΟΣ: ΤΙ ΈΣΤΙ ΜΥΘΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΈΛΛΗΝΙΚΗΝ ΆΝΤΙΛΗΨΙΝ..


ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ , ΑΛΛΟ ΜΥΘΟΣ  και ΑΛΛΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ.
ΤΏΡΑ ΤΟ MANIATIKO REPORT ΚΟΝΤΆ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΟ MYWEBOOK _____Η ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΈΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΕΞΈΛΙΞΗ