Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017

ΧΡΗΜΑ: Επτά ψυχολογικά χαρακτηριστικά που έχουν κοινά οι εκατομμυριούχοιΕίναι αλήθεια πως το 1% του κόσμου σκέφτεται και ενεργεί διαφορετικά από τους μέσους ανθρώπους. 
Ωστόσο, σύμφωνα με μια μελέτη, οι εκατομμυριούχοι είναι τόσο ξεχωριστοί, που παρουσιάζουν σημαντικές ψυχολογικές διαφορές ακόμη με τους εύπορους, αυτούς δηλαδή που έχουν εισόδημα πάνω από τον μέσο πληθυσμό.

Τα συμπεράσματα της μελέτης προέρχονται από αυτο-αναφορές, έτσι ώστε τα ευρήματα να αντανακλούν τον τρόπο με τον οποίο οι εκατομμυριούχοι βλέπουν τους εαυτούς τους και όχι πώς βλέπουν τους άλλους. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι υπερ-πλούσιοι διατηρούν γενικά υψηλό επίπεδο ευθύνης και ελέγχου της ζωής τους, αντλούν κίνητρα από την οικονομική τους επιτυχία και αρνούνται την πεποίθηση ότι τα χρήματα προκαλούν διαφθορά.

Παρακάτω θα δείτε επτά από τις σημαντικότερες ψυχολογικές διαφορές μεταξύ του 1% των πολυεκατομμυριούχων και του εύπορου πληθυσμού.

1. Δεν πιστεύουν πως τα χρήματα διαφθείρουν
Είναι λιγότερο πιθανό να πιστεύουν ότι οι πλούσιοι άνθρωποι είναι άπληστοι ή ότι πλουτίζουν εκμεταλλευόμενοι τους άλλους.

2. Έχουν την ευθύνη και τον έλεγχο της ζωής τους

Δεν αισθάνονται αβοήθητοι στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της ζωής και αναγνωρίζουν ότι έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη για τα αποτελέσματα της ζωής τους. Επίσης, πιστεύουν στις ικανότητές τους να λύσουν προβλήματα και να επιτύχουν στόχους.

3. Έχουν ως κίνητρα τα χρήματα και το πάθος
Οι εκατομμυριούχοι αποδίδουν την οικονομική τους επιτυχία σε δύο θεμελιώδεις παράγοντες: τον στόχο για αύξηση του πλούτου τους και τη δέσμευση να ακολουθήσουν τα πάθη τους.

4. Συνδέουν την προσωπική αξία με την καθαρή αξία
Πιστεύουν ότι η επιτυχία καθορίζεται από το πόσα χρήματα κερδίζουν και ότι τα χρήματα είναι επακόλουθο της σκληρής δουλειάς.

5. Δεν υπονομεύουν την οικονομική τους επιτυχία

Δεν υπερβαίνουν τις δυνατότητές τους και δεν κάνουν τυχαίες κινήσεις στα οικονομικά τους.

6. Έχουν εμπιστοσύνη στις επενδυτικές ικανότητές τους
Έχουν αυτοπεποίθηση ως προς την επενδυτική τους διάθεση και παραδέχονται τα επενδυτικά τους σφάλματα.

7. Είναι πιο προσεκτικοί με τα χρήματά τους
Έχουν την πεποίθηση ότι τα χρήματα πρέπει να εξοικονομούνται, παρά να δαπανούνται.  πηγή
ΤΏΡΑ ΤΟ MANIATIKO REPORT ΚΟΝΤΆ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΟ MYWEBOOK _____Η ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΈΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΕΞΈΛΙΞΗ