Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Δυο φίλοι συζητούν για το σεξ
Λέει ο ένας : Είχα να κάνω σεξ εδώ κι ένα χρόνο κι έκανα προχθές 

Συνέχεια εδώ
ΤΏΡΑ ΤΟ MANIATIKO REPORT ΚΟΝΤΆ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΟ MYWEBOOK _____Η ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΈΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΕΞΈΛΙΞΗ